Bán hộp số WITTENSTEIN để lấy tiền mua gạo chống đói

Thảo luận trong 'Các loại khác' bắt đầu bởi chauthienchi2023, 16/9/23.

 1. 868
  0
  16
  chauthienchi2023

  chauthienchi2023 Active Member

  Bài viết:
  868
  Đã được thích:
  0
  Nhà phân phối hộp số WITTENSTEIN tại Việt Nam công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ

  Địa chỉ: 29/33 Đường Số 11, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

  Website: chauthienchi.com- Email: [email protected]-Hotline: 0909119181


  WITTENSTEIN Gearbox LP050S-MF2-25-1C1-3S Serial Number: 2822727

  Low backlash planetary gearhead SP+

  SP100S-MF1-10-0K1-2S/HF-SP202

  Low backlash planetarygearhead SP+

  SP075S-MF1-5-0G1-2S/HF-SP102

  WITTENSTEIN CTC Vietnam Low backlash servo worm gearhead VDS

  VDS080-MF1-40-151-BG/HF-SP352

  Hộp số WITTENSTEIN Alpha Low backlash planetary gearhead SP+

  SP100S-MF1-7-1E1-2S/1FT5064-xAF71-xxxx

  Hộp số WITTENSTEIN tại Việt Nam công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ

  Low backlash planetary gearhead SP+

  SP100S-MF1-7-1H1-2S/8LSA75.ee030ffgg-h

  Gear LP 070S-MF2-50 -1D1-3S / Maxon EC60 S/N.: 3029072

  WITTENSTEIN CTC Vietnam Gear LP 155S-MF1-10 -1L1-3S

  Gearbox Type: LP-120S-MF1-10-1I1-3S i=10 S/N.: 3070872

  Ordering code: LP 120S-MF1-10 -1I1-3S

  Gearbox Type: LP-120S-MF2-20-1I1-3S i=20 S/N.: 3070874

  Ordering code: LP 120S-MF2-20 -1I1-3S

  Gearbox Type: SP-140S-MC1-3 -1K1-2S i=3 S/N.: 5215676

  Ordering code: SP 140S-MC1-3 -1K1-2S

  WITTENSTEIN CTC Vietnam Gearbox Type: SC-140S-MF1-1-1K1-1K00 i=1 S/N.: 5215661

  Ordering code: SC+ 140S-MF1-1 -1K1-1K00

  Hộp số WITTENSTEIN Alpha Gearbox Type: SP 140S-MF2-28 -1K1-2S / HG SR 2024 i=28

  S/N.: 3702534

  Ordering code: SP 140S-MF2-28 -1K1-2S / HG SR 2024

  WITTENSTEIN CTC Vietnam Gearbox LP 120-M02-15 -110-000 S/N.: 1758585

  Gearbox SP 100S-MF1-5 -0K1-2S S/N.: 3192497

  Gearbox SP 140S-MC2-40 -1K 1-2K S/N.: 5918632

  Gearbox NP 035S-MF1-7 -1K1-1S S/N.: 5036514

  Gearbox NP 025S-MF1-5 -1G1-1S S/N.: 5036479

  WITTENSTEIN CTC Vietnam Gearbox NP 035S-MF1-3 -1K1-1S S/N.: 3875153

  Gearbox TK+025B-MF1/3 -6K1-1K00 S/N.: 3709600

  Gearbox TP 050G-MF2-40 -0K1-2S S/N.: 3672489

  Gearbox TP 050G-MF2-40 -0K1-2S S/N.: 3872489

  Gearbox TP 025S-MF2-16 -0E0-2S S/N.: 3807879

  Gearbox Type: NP 035S-MF1-7 -1K1-1S S/N.: 3875196

  Gearbox Type: NP 035S-MF1-5 -1K1-1S S/N.: 5063390

  WITTENSTEIN CTC Vietnam Gearbox Type: NP 035S-MF1-3 -1K1-1S S/N.: 3875152

  Gearbox Type: SP 140S-MC1-7 -1K1-2K S/N.: 3879617

  Gearbox Type: NP 025S-MF1-5 -1G1-1S S/N.: 5036477

  Gearbox Type: NP 035S-MF1-7 -1G1-1S S/N.: 5036715

  Gearbox Type: SP 140S-MC1-10 -1K1-2K S/N.: 3877387

  Gearbox Type: SP 140S-MC2-28 -1K1-2K S/N.: 3880513

  Gearbox Type: HG+140S-MF2-28 -6G1-1S10 S/N.: 2504649

  WITTENSTEIN CTC Vietnam Gearbox Type: XP030S-MF1-5-2K0 S/N.: 2965814

  (including Pinion RMS 200-323-25L1-032 MN: 20064104

  WITTENSTEIN CTC Vietnam Gearbox Type: TP110S-MA3-220-0K1 S/N.: 2960408

  Gearbox Type: LP070F-MF1-3-1D1-3S S/N.: 3523640

  Gearbox Type: CP060-MO1-4-111 S/N.: 5565372

  Hộp số WITTENSTEIN Alpha Gearbox Type: HG+ 075S-MF1-4 -6E1-1K00 S/N.: 3233818

  Gearbox Type: SK+ 100S-MF2-16-0E1-1S10 S/N.: 3098657

  Gearbox Type: NP035S-MF1-5-1K1 S/N.: 5063390 HG-SR202K

  Gearbox Type: SP060S-MF1-10-1C1 1FK7034

  WITTENSTEIN CTC Vietnam Gearbox Type: SK060S-MF1-4-1C1 1FK7034

  Gearbox Type: SK060S-MF2-20-1C1 1FK7032

  Gearbox Type: SP060S-MF2-20-1C1

  WITTENSTEIN CTC Vietnam Gearbox XP030S-MF1-5-2K0 same as SN:2965814

  (including Pinion 20064104 RMS 200-323-25L1-032 )

  Gearbox TPM025S-031V-6PB1-094C-W5 same as SN: 5694916

  Gearbox LPB090S-MF1-10-0G1-3S

  Gearbox NP025S-MA2-15-1D1-1S

  Gearbox NPS025S-MF1-5-1E1-1S

  Gearbox SP100G-MF1-10-1E1-2S

  Gearbox SP100S-MC2-16-1H1-2K

  Hộp số WITTENSTEIN tại Việt Nam công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ

  Gearbox TP010G-MF2-50-0E1-2S

  Gearbox TP010S-MF1-10-0C1-2S

  Gearbox TP010S-MF2-16-0E1-2S

  Gearbox TP025G-MF1-5-0H1-2S

  Hộp số WITTENSTEIN Alpha Gearbox TP025G-MF2-21-0H1-2S

  Gearbox TP050G-MF2-70-0G1-2S

  Gearbox TPC025S-MF2-5-0H1-1K01

  Gearbox TPK050S-MF2-70-0H1-1K01

  WITTENSTEIN CTC Vietnam Gearbox CVH050S-MF1-16-6E1-1K-0C1

  Gearbox TP010S-MF1-5-0E1-2S

  Gearbox HG100S-MF1-7-6H1-1K00

  Gearbox NP025S-MF1-5-1E1-1S

  WITTENSTEIN CTC Vietnam Gearbox CVH050S-MF1-10-6E1-1K-0C1

  Gear Type: SP 140S-MC1-10 -1K1-2S i=10 S/N.: 3526339

  Ordering code: SP 140S-MC1-10 -1K1-2S / HG-SR502

  Gear Type: SK+ 100X-MF1-5 -1K1-1K00 i=5 S/N.: 3700353

  Ordering code: SK+ 100X-MF1-5 -1K1-1K00 / HG-JR 7034

  Gearbox type: SP 180S-MC2-35 -0K1-2K i=35 S/N.: 3840875

  Ordering code: SP 180S-MC2-35 -0K1-2K / HF-SP502

  Gearbox Type: TP 110S-MA3-220 -0K1-2S i=220 S/N.: 5034102

  WITTENSTEIN CTC Vietnam Ordering code: TP 110S-MA3-220 -0K1-2S

  Gearbox Type: LP120S-MF1-3-1K1-3S S/N.: 3532199

  Ordering code: LP120S-MF1-3-1K1-3S / Mitsubishi Electric - HG-SR2024

  Gearbox Type: LP120S-MF1-3-1K1-3S S/N.: 3526780

  Ordering code: LP120S-MF1-3-1K1-3S / Mitsubishi Electric - HG-SR2024

  Gearbox Type: LP120S-MF1-3-1I1-3S S/N.: 3457234

  Ordering code: LP120S-MF1-3-1I1-3S

  Hộp số WITTENSTEIN Alpha Gearmotor LPK090 MO3 25 111 / servo motor ECMA-CA0807SS

  Gearbox Type: SP 180S-MF1-10 -0K1-2S S/N.: 5406897

  Ordering code: SP 180S-MF1-10 -0K1-2S / MATSUSHIDA MFA540

  Gearbox Type: SP 180E-MF1-10 -1K1-2S S/N.: 2719991

  Ordering code: TP 025V-MF1-10 -0G0-2S / Indramat MKD 090

  WITTENSTEIN CTC Vietnam Gearbox Type: TP 025V-MF1-10 -0G0-2S

  (Replaced obsolete TP 025-MX1 10 -451-005kpl S/N.: 1107753)

  Ordering code: LP 120S-MF1-10 -1I1-3S / Omron

  Gearbox Type: LP 120S-MF1-10 -1I1-3S S/N.: 3210147

  Hộp số WITTENSTEIN tại Việt Nam công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ

  Gearbox SK+ 060S-MF1-5 -0C1-1K00 / to be defined

  Gearbox SK+ 075S-MF2-20 -0C1-1S10 / to be defined

  Hộp số WITTENSTEIN Alpha Gearbox SK+ 075S-MF2-28 -0C1-1S10 / to be defined

  Gearbox SK+ 075S-MF2-50 -0C1-1S10 / to be defined

  Ordering code: LP090S-MF2-50-1G1-3S / ABB - SDM261-002N7-092/30

  WITTENSTEIN CTC Vietnam Gearbox LP090S-MF2-50-1G1-3S

  Ordering Code: SP 140S-MF1-10 -0K1-2S / HF-SP352

  Gearbox SP 140S-MF1-10 -0K1-2S

  Gearbox LP 090S-MF1-10 -1G1-3S

  Gearbox LPB090S-MF1-10-0G1-3S

  Gearbox NP025S-MA2-15-1D1-1S

  Gearbox NPS025S-MF1-5-1E1-1S

  Gearbox SP100G-MF1-10-1E1-2S

  Gearbox SP100S-MC2-16-1H1-2K

  Gearbox TP010G-MF2-50-0E1-2S

  Gearbox TP010S-MF1-10-0C1-2S

  Gearbox TP010S-MF2-16-0E1-2S

  Gearbox TP025G-MF1-5-0H1-2S

  Gearbox TP025G-MF2-21-0H1-2S

  WITTENSTEIN CTC Vietnam Gearbox TP050G-MF2-70-0G1-2S

  Gearbox TPC025S-MF2-5-0H1-1K01

  Gearbox TPK050S-MF2-70-0H1-1K01

  Hộp số WITTENSTEIN Alpha Gearbox CVH050S-MF1-16-6E1-1K-0C1

  Gearbox TP010S-MF1-5-0E1-2S

  Gearbox HG100S-MF1-7-6H1-1K00

  Gearbox NP025S-MF1-5-1E1-1S

  Gearbox CVH050S-MF1-10-6E1-1K-0C1

  Gearbox NP015S-MF1-5-0B1-1S

  Gearbox NP015S-MF1-10-0B1-1S

  Gearbox SP100S-MF1-10-0G1-2S

  Gearbox SP100S-MF1-4-0E1-2S

  Gearbox NP025S-MF1-10-0E1-1S

  Hộp số WITTENSTEIN tại Việt Nam công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ

  Gearbox VH080S-MF1-40-6K1-1K-0D0

  Gearbox NP015S-MF1-10-0B1-1S

  Gearbox TP050S-MF1-7-0G1-2S

  Gearbox TP050S-MF2-31-0G1-2S

  Gearbox NP015S-MF1-5-1C1-1S

  Gearbox LP 090S-MF1-3-1G1-3S

  (Gearbox is obsolete, please supply motor information to replace new NP serial)

  Hộp số WITTENSTEIN Alpha Gearbox NVH050S-MF1-16-6E1-1K-0C0

  Gearbox LP 070S-MF1-7-0D1-3S

  (Gearbox is obsolete, please supply motor information to replace new NP serial)

  Gearbox LP 090S-MF1-7-0G1-3S

  (Gearbox is obsolete, please supply motor information to replace new NP serial)

  Gearbox NP025S-MF1-7-1E1-1S

  Hộp số WITTENSTEIN tại Việt Nam công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ

  Gearbox NP025S-MA2-15-1C1-1S

  Gearbox TK025S-MF2-12-5E1-1K10

  Gearbox SP100S-MC1-3-1K1-2S

  WITTENSTEIN CTC Vietnam Gearbox SP 075S-MF1-10-1E1-2S S/N.: 3175868

  Gearbox NP015S-MF1-5-0B1-1S

  Gearbox NP015S-MF1-10-0B1-1S

  Hộp số WITTENSTEIN Alpha Gearbox SP100S-MF1-10-0G1-2S

  Gearbox SP100S-MF1-4-0E1-2S

  WITTENSTEIN CTC Vietnam Gearbox NP025S-MF1-10-0E1-1S

  Gearbox VH080S-MF1-40-6K1-1K-0D0

  Gearbox NP015S-MF1-10-0B1-1S

  Gearbox TP050S-MF1-7-0G1-2S

  Gearbox TP050S-MF2-31-0G1-2S

  Gearbox NP015S-MF1-5-1C1-1S

  Gearbox NP025S-MA1-3-1E1-1S

  (Replaced obsolete LP 090S-MF1-3-1G1-3S)

  Gearbox NVH050S-MF1-16-6E1-1K-0C0

  Gearbox P025S-MF1-7-1E1-1S

  Gearbox NP015S-MF1-7-0C1-1S

  (Replaced obsolete LP 070S-MF1-7-0D1-3S)

  Gearbox NP025S-MF1-7-0E1-1S

  (Replaced obsolete LP 090S-MF1-7-0G1-3S)

  Hộp số WITTENSTEIN Alpha Gearbox NP025S-MA2-15-1C1-1S

  Gearbox TK025S-MF2-12-5E1-1K10

  Gearbox TP300Z-MF2-31-0M1-2S

  WITTENSTEIN CTC Vietnam Gearbox SP100G-MF1-5-1E1-2S

  Gearbox SK100S-MF1-5-1H1-1K00

  Gearbox SP100S-MC1-3-1K1-2S

  Gearbox LPB090S-MF1-10-0G1-3S

  Gearbox NP025S-MA2-15-1D1-1S

  Gearbox NPS025S-MF1-5-1E1-1S

  Gearbox SP100G-MF1-10-1E1-2S

  Gearbox SP100S-MC2-16-1H1-2K

  Gearbox TP010G-MF2-50-0E1-2S

  Gearbox TP010S-MF1-10-0C1-2S

  Hộp số WITTENSTEIN tại Việt Nam công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ

  Gearbox TP010S-MF2-16-0E1-2S

  Gearbox TP025G-MF1-5-0H1-2S

  Gearbox TP025G-MF2-21-0H1-2S

  Gearbox TP050G-MF2-70-0G1-2S

  Hộp số WITTENSTEIN Alpha Gearbox TPC025S-MF2-5-0H1-1K01

  Gearbox TPK050S-MF2-70-0H1-1K01

  Gearbox CVH050S-MF1-16-6E1-1K-0C1

  WITTENSTEIN CTC Vietnam Gearbox TP010S-MF1-5-0E1-2S

  Gearbox HG100S-MF1-7-6H1-1K00

  Gearbox NP025S-MF1-5-1E1-1S

  Gearbox CVH050S-MF1-10-6E1-1K-0C1

  Gearbox NP015S-MF1-5-0B1-1S

  Gearbox NP015S-MF1-10-0B1-1S

  WITTENSTEIN CTC Vietnam Gearbox SP100S-MF1-10-0G1-2S

  Gearbox SP100S-MF1-4-0E1-2S

  Gearbox NP025S-MF1-10-0E1-1S

  Gearbox VH080S-MF1-40-6K1-1K-0D0

  Gearbox NP015S-MF1-10-0B1-1S

  WITTENSTEIN CTC Vietnam Gearbox TP050S-MF1-7-0G1-2S

  Gearbox TP050S-MF2-31-0G1-2S

  Gearbox NP015S-MF1-5-1C1-1S

  Gearbox NP025S-MA1-3-1E1-1S

  Gearbox NVH050S-MF1-16-6E1-1K-0C0

  Gearbox NP025S-MF1-7-1E1-1S

  Gearbox NP015S-MF1-7-0C1-1S

  Gearbox NP025S-MF1-7-0E1-1S

  Gearbox NP025S-MA2-15-1C1-1S

  Gearbox TK025S-MF2-12-5E1-1K10

  Gearbox NP035S-MF1-3-1G1-1S ref s/n: 5036557

  Gearbox NP035S-MF2-25-1H1-1S ref s/n: 6899652

  Planetary gearbox SP 100S-MF1-5 -0K1-2S Serial Number: 3192497

  Planetary gearbox SP 100S-MF1-10 -0K1-2S Serial Number: 3192122

  Planetary gearbox SP 075S-MF1-5 -0G1-2S Serial Number: 3192351

  Worm gearbox VS+080S-MF1-40-1K1-1K-BG

  (Replaced obsolete Worm gearbox VDS080-MF1-40-151-BG, Serial Number: 3196058 )

  Gearbox LP 070S-MF2-50 -1D1-3S S/N.: 3029072

  Gearbox LP 120S-MF2-12 -111-3S S/N.: 3479819

  Gearbox SP 100S-MF1-7 -1E1-2S S/N.: 3822307

  Gearbox SP 075S-MF1-7 -1G1-2S S/N.: 2724829

  Hộp số WITTENSTEIN Alpha Gearbox SP 075S-MF1-7 -1G1-2S S/N.: 2724829

  Gearbox NP 035S-MF1-7 -1E1-1S S/N.: 5695548

  WITTENSTEIN CTC Vietnam Gearbox SP 100S-MF1-7 -1E1-2S S/N.: 3822307

  Gearbox SP 075S-MF1-7 -1G1-2S S/N.: 2724829

  Gearbox SP 075S-MF1-7 -1G1-2S S/N.: 2724829

  WITTENSTEIN CTC Vietnam Gearbox CP025S-MF1-5-1E1-2S

  AC 20076916

  ADP 20070283

  Hộp số WITTENSTEIN tại Việt Nam công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ

  Gearbox NP035S-MF2-25-1H1-1S

  ref s/n: 6899652

  AC 10032809

  ADP 10034843 per Rockwell VPL-B1003F

  BSH 20022855

  Gearbox SC+140S-MF1-2-0K1-2K

  AC 20061652

  ADP 20027211 for Siemens 1FT6086

  BSH 20012089

  (Hộp số WITTENSTEIN Alpha Replaced obsolete SK 140-MF1-002-051-1FT6 086-B5/V3)


  Để biết thêm thông tin về hộp số WITTENSTEIN Việt Nam hãy liên hệ công ty CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về kỹ thuật, giao hàng nhanh và giá tốt nhất.

  Địa chỉ: 29/33 Đường Số 11, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

  Website: chauthienchi.com- Email: [email protected]-0909119181
   
 2. 868
  0
  16
  chauthienchi2023

  chauthienchi2023 Active Member

  Bài viết:
  868
  Đã được thích:
  0
  Đại Lý Voith Việt Nam - CÔNG TY TNHH CHÂU THIÊN CHÍ phân phối tất cả các sản phẩm Voith Đức tại Việt Nam

  Liên hệ: Châu Thiên Chí Co.,LTD.

  Website: chauthienchi.com- Email: [email protected]-Hotline: 0909119181


  Tập đoàn Voith là một công ty công nghệ toàn cầu. Với danh mục hệ thống, sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng kỹ thuật số đa dạng, Voith đặt ra các tiêu chuẩn trong thị trường năng lượng, giấy, nguyên liệu thô, vận tải & ô tô.

  Hoạt động kinh doanh của Voith được chia thành ba Nhóm Nhóm: Voith Hydro, Voith Paper và Voith Turbo.

  Một tỷ lệ lớn sản lượng giấy của thế giới được sản xuất trên máy giấy Voith. Một phần tư năng lượng được tạo ra từ thủy điện trên toàn thế giới được sản xuất bằng tua-bin và máy phát điện của Voith Hydro. Các bộ phận truyền động của Voith được sử dụng trong các ứng dụng trên toàn thế giới, cả trong các nhà máy công nghiệp, phương tiện giao thông đường bộ và đường sắt cũng như trên biển.


  Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm về sản phẩm!

  Voith HyCon Go Turbine Governor System

  HyCon Control System Voith

  Bơm Voith

  Voith IPC Internal Gear Pumps

  Voith IPCA Internal Gear Pumps

  Voith IPCAP Internal Gear Pumps

  Voith IPH Internal Gear Pumps

  Voith IPS Internal Gear Pumps

  Voith IPV Internal Gear Pumps

  Voith IPVA Internal Gear Pumps

  Voith IPVAP Internal Gear Pumps

  Voith IPVS Internal Gear Pumps

  - Máy bơm thủy lực Voith có xung áp suất rất thấp - thường thấp hơn tới 50% so với các máy bơm bánh răng nội bộ tương đương khác

  Tính năng này cải thiện đáng kể khả năng điều khiển máy bơm và cũng giảm tiếng ồn phát ra tới 6 dB(A).

  - Máy bơm Voith mang lại hiệu suất thể tích cao và cung cấp giải pháp lý tưởng cho các bộ truyền động tốc độ thay đổi đồng thời mang lại những cải tiến hiệu suất tổng thể thông qua việc giảm mức tiêu thụ điện năng của máy hoặc hệ thống.

  - Phạm vi của máy bơm bánh răng bên trong bao gồm: dòng IPS, IPVA, IPVAP, IPCA, IPCAP, IPC, IPVS, IPH và IPV. Chúng rất phù hợp cho mọi ứng dụng ở phạm vi áp suất thấp, trung bình và cao. Các máy bơm có sẵn dưới dạng: máy bơm đơn, máy bơm kết hợp (bơm đa dòng, máy bơm đa mạch), bộ bơm động cơ, máy bơm tốc độ thay đổi và máy bơm trợ lực.

  Voith IPC Internal Gear Pumps

  Voith IPCA Internal Gear Pumps

  Voith IPCAP Internal Gear Pumps

  Voith IPH Internal Gear Pumps

  Voith IPS Internal Gear Pumps

  Voith IPV Internal Gear Pumps

  Voith IPVA Internal Gear Pumps

  Voith IPVAP Internal Gear Pumps

  Voith IPVS Internal Gear Pumps

  - Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết kỹ thuật và các tùy chọn cấu hình hoặc nếu bạn không thể thấy máy bơm thủy lực Voith mà bạn cần được liệt kê – chúng tôi rất sẵn lòng trợ giúp!

  Voith Gearpump

  WSR-E80XXX

  WSR-K120XXX

  Selection table for 4/3 way valves

  WSR-D16XXX

  WSR-D24XXX

  WSR-D45XXX

  WSR-D60XXX

  WSR-D80XXX

  WSR-K120XXX

  HyCon Thyricon Excitation System HyCon optimization modules

  OnCare.Health Hydro

  Hy2Grid – the solution for automation and electrical systems for small hydropower plants Voith

  IntensaDrum

  Voith IntensaPulper

  Contaminex Đại lý Voith Việt Nam

  Khớp nối Voith Turbo cho Nhà máy Nhiệt điện ** Khớp nối Gch104-47a ** Khớp nối phổ quát Gch104-47a **

  Intensa MaXX Voith

  Intensa ScreenDrum

  Voith Compact Pulper

  Voith Ragger

  Viet Nam Voith Compressor

  Automatic and mild hybrid transmission Voith Việt Nam

  Electric drive system retarder

  Voith Upgrade software for gearbox

  Vibration damper Voith

  Voith The RejectSorter is applied in coarse screening when small production is required.

  Highly efficient tail screen for minimum fiber loss Voith

  IntegraGuard helps to improve the paper machine runability.

  IntegraGuard is a BlueLine product

  Voith M-Line – modular solutions for hydropower stations

  StreamDiver – Low voith head hydropower applications

  Automation systems – Low- and medium-voltage platform for all M-Line products Voith Việt Nam

  Máy phát điện Voith tại Việt Nam

  Máy nghiền Voith tại Việt Nam
  Bơm Voith Việt Nam mua ở đâu?
  Khớp nối có tính linh hoạt cao của Voith
  Hệ thống & Linh kiện Thủy lực của Voith
  Khớp nối thủy động lực Voith
  Khớp nối giới hạn mô-men xoắn Voith
  Giám sát mô-men xoắn Voith
  Trục chung Voith
  Cánh quạt Voith Schneider (VSP)
  Ổn định cuộn Voith (VRS)
  Hệ thống điều khiển Voith
  Bộ đẩy nội tuyến Voith (VIT)
  Động cơ đẩy nội tuyến Voith (VIP)
  Máy bay phản lực tuyến tính Voith (VLJ)
  Cánh quạt xuyên tâm Voith (VRP)
  Vây Voith Turbo (VTF)
  Bộ giảm chấn rung VOITH
  Máy nén khí Voith
  Giải pháp bánh răng cho hệ thống Turbo-Compound của Voith
  Hệ thống lưu trữ hydro Voith
  Bộ ly hợp chậm Turbo Voith
  Xe tải xe buýt cần sản phẩm của Voith
  Máy nén khí Voith
  Hộp số hybrid tự động và nhẹ của Voith
  Hệ thống truyền động điện chất làm chậm Voith
  Voith Nâng cấp phần mềm cho hộp số
  Để biết thêm thông tin về bơm thuỷ lực VOITH tại Việt Nam hãy liên hệ công ty CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về kỹ thuật, giao hàng nhanh và giá tốt nhất.

  Địa chỉ: 29/33 Đường Số 11, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

  Website: chauthienchi.com- Email: [email protected]-0909119181
   

Chia sẻ trang này

Chào mừng các bạn đến với website QuangCaoHaiPhong.com | Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ!